Dr. Eliza Drăgan
Romania

Medic Specialist în Chirurgie Dento-Alveolară

Licenţiată în 2016 în Medicină Dentară, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi.

Doctor în ştiinţe medicale, cu tema de cercetare: „Aportul imagisticii secţionale şi al agenţilor farmacologici în intervenţiile de augmentare sinusală”.

Este membru acreditat al International Cngress of Oral Implantologists.

Dr. Eliza Drăgan a publicat studii în domeniul implantologiei orale în 11 reviste internaţionale de specialitate, are 3 cărţi publicate la edituri naţionale şi internaţionale, în calitate de coautor, şi este recenzent pentru 2 reviste internaţionale.

Tema prezentării din cadrul Conferinţei Dental Future 2019

Evaluarea tridimensională a remodelării osoase