Simone Maffei
Italia

Maffei Dental Laboratory, Modena

Câştigător al AIOP International Award 2014

Predă cursuri de fotografie dentară şi Digital Smile Design.

Este autor a numeroase articole apărute în publicaţii naţionale şi internaţionale despre tehnici de fotografie aplicată în domeniul dentar şi al esteticii dentare. Membru AIOP (Italian Academy of Prosthetic Dentistry). Membru activ ESCD (Eurpean Society of Cosmetic Dentistry).

Starting from routine cases, we will arrive to the most complex cases of ceramic feldspathic veneers or rehabilitation of full arches on implant with large structures in Zirconia, or full arch in lithium silicate and LiSi, all solved using the same approach. – SIMONE MAFFEI

Prezentare în cadrul Conferinţei Dental Future 2019

Andrea Mastrorosa Agnini & Simone Maffei

Dezvoltarea țesutului moale peri-implantar în estetică: managementul interfeței critice în urma argumentării protetice, chirurgicale și digitale.

Gestionarea restaurării estetice în zona anterioară este unul dintre cele mai disputate subiecte din zona stomatologiei. Faza de diagnosticare este cea mai importantă.

În cadrul prezentării, se va discuta despre toţi paramentrii care se iau în calcul pentru obţinerea unui diagnostic corect în cazul inflamaţiei locale a osului alveolar şi planul de tratament specific fiecărui caz. Se vor avea în vedere zona osoasă și zona țesutului, care vor fi evaluate și discutate în detaliu ţinând cont de fiecare caz.

Durata prelegerii: aproximativ 90 minute.